Система за монтаж на двоен под PEYGRAN

Система за монтаж на двоен под PEYGRAN

Системата за монтаж на двоен под PEYGRAN с крачета е иновативно и функционално решение, предназначено да улесни процеса на изграждане на стабилни и въздушни подове. Тази система предоставя удобство при монтаж, поддържа висока степен на стабилност и осигурява пространство за вентилация.

1. Регулируеми крачета: PEYGRAN Системата включва регулируеми крачета, които позволяват точно настройване на височината на пода. Това е особено полезно при работа в помещения с неравни повърхности или когато е необходима вентилация под пода.

2. Пространство за вентилация: Монтажът с крачета създава пространство под пода, което позволява на въздуха да циркулира. Това помага за регулиране на влажността и предпазва от евентуални проблеми с влага.

3. Лесен монтаж: Регулируемите крачета правят монтажа на двоен под бърз и лесен. Те позволяват бързо и ефективно подравняване на подовата повърхност, като същевременно осигуряват структурна стабилност.

4. Стабилност и устойчивост: Системата с крачета предоставя стабилна и устойчива основа за подовото покритие. Това е особено важно при работа с тежки материали или при поставяне на големи формати на плочи.

5. Възможности за изолация: Съществуват варианти за добавяне на изолационни материали между двойния под и горната част, което може да подобри енергийната ефективност и топлоизолацията на помещението.

6. Адаптивност към различни повърхности: Регулируемите крачета позволяват на системата да се адаптира към различни видове повърхности, включително неравни и наклонени, осигурявайки гъвкавост при монтажа.

Системата за монтаж на двоен под PEYGRAN с крачета представлява модерно и функционално решение, което осигурява не само структурна стабилност, но и възможности за подобрена вентилация и регулиране на височината на пода.

Прочетете повече
Филтри

10 артикула