MMotors

„ММоторс” АД се намира в гр. Етрополе. Предприятието е основано през 1961г. като постепенно започва усвояването на малки електродвигатели за подемно-транспортната техника и бита. По-късно, по френски лиценз се усвояват няколко типа вентилатори за електронно-изчислителната техника. Извършва се и цялостно технологично обновление като за целта от Япония, Швейцария, Германия и Франция са доставени изключително модерни и високопроизводителни машини – стругове, автоматични преси, фрези и др. От фирма „Статомат” Германия е доставена автоматизирана линия за производство. Оборудвана е леярна за леене под налягане на отливки от цветни метали. През 1999-2001 е началото на нов етап на развитие свързано с продуктово и технологично обновяване. В резултат на това днес „ММоторс” АД предлага цяла гама от нови изделия, които може да закупите от Мар Маг.

Прочетете повече
Филтри

Артикули 1-20 от 40

Страница