Космос

Космос

Серия Космос - изяществото на меките, геометрични форми.