Каталог

Категории

Покривен армиран найлон - 1.55м.

Найлоните се режат само на метър.

Единична цена: 4.00
Мерна единица: m
Наличност: регистрирайте се
Всички цени са за единица мярка с ДДС.